technopolis
   


Գլխավոր էջ
Ֆորում
    Տեղեկատվություն
Բառարան
Տնային Առողջարանի արխիվ
Դեղաբույսերի հավաքման
ժամանակացույց
Դեղաբույսերի օգտագործման
հակացուցումները
Արգելված սննդային
հավելանյութերի ցանկ
Սննդանյութերի պարունա-
կությունը սննդամթերքներում
Կարևոր սննդարար
նյութերի ցանկ
Դեղաբույսերը` հաբերի
փոխարեն
    Հետադարձ կապ
Հարց Տնային Առողջարանին
Պատվիրել Տնային Առողջարան
Պատվիրել արխիվային
համարներ
Աշխատանք
Տնային Առողջարանում
Ինչպես մեզ գտնելԴեղաբույսերի հավաքման ժամանակացույց

Մարտ
Կեչի բողբոջները   Սոճի բողբոջները
Հապալասենի կարմիր տերևները      
Ապրիլ
Կեչի բողբոջները   Բեկտենի լաստանման կեղևը
Հապալասենի կարմիր տերևները   Յոթնտերևուկ արմատները
Օձտակ վերնամատները   Վահանապտեր արական արմատները
Կղմուխ բարձր վարնարմատներն արմատներով   Սոճի բողբոջները
Կաղնի կեղևը   Արջխաղող տերևները
Բռնչի սովորական կեղևը   Բարդի սև բողբոջները
Մայիս
Կուժկոտրուկ բույսը Բռնչի կեղևը
Լավդանոն տերևակալած ճյուղերը Սթեր եվրոպական տերևները
Կեչի տերևները, բողբոջները Եղինջ տերևները
Ալոճենի ծաղիկները, պտուղները Բեկտենի դյուրաբեկ կեղևը
Հապալասենի կարմիր տերևները Բեկտենի լաստանման կեղևը
Կաղնի կեղևը Հովտաշուշան մայիսյան բուսը, տերևները, ծաղիկները
Խմի արմատները Կռատուկ մեծ արմատները
Տատրակ ծաղիկները, տերևները Խատուտիկ դեղագործական բույսը, արմատները
Քարխոտ դեղագործական արմատները Վահանապտեր արական վերնարմատները
Ծտապաշար սովորական բույսը Գնարբուկ գարնանային արմատները
Քաջվարդ կորացող արմատները Եղևին սիբիրյան կոները, ասեղնատերևները
Եզան լեզու սովորական բույսը Սեզ վերնարմատները
Սև հաղարջ տերևները
Մայիս - հունիս
Սոճի անտառային ասեղնատերևները, կոները Արջխաղող տերևները
Բարդի սև կոները Մանուշակ եռագույն բույսը
Ձիաձետ դաշտային բույսը Ծովաբողկ սովորական արմատները
Թխենի ծաղիկները, պտուղները Կուժկոտրուկ գարնանային բույսը
Լավդանոն տերևակալած ճյուղերը Բանգի սև տերևները
Կեչի տերևները, կոները Ալոճենի ծաղիկները, պտուղները
Ջրառվույտ եռատերև տերևները Մատիտեղ թռչնոց բույսը
Խմի դեղագործական արմատները Ձագախոտ մոխրագույն բույսը
Տերեփուկ կապույտ ծաղիկները Իշառվույտ դեղագործական բույսը
Մորի պտուղները, տերևները Ոսկեհազարուկ բույսը
Սթեր եվրոպական տերևները Եղինջ տերևները
Հովտաշուշան մայիսյան ծաղիկները Լորենի սրտանման ծաղիկները
Ռոկեղ իսլանդական շերտերը Կռատուկ մեծ արմատները
Հունիս
Սոճի անտառային ասեղնատերևները, կոները Ականջաբուրդ բույսը
Ուրց տարածվող բույսը Քեմոն սովորական բույսը
Մանուշակ եռագույն բույսը Ձիաձետ դաշտային բույսը
Ծովաբողկ սովորական արմատները Կատվալեզու բույսը
Թխենի ծաղիկները, պտուղները Հապալասենի տերևները
Կանթեղախոտ մեծ բույսը Խոլորձ սոխուկները
Հուլիս
Կուժկոտրուկ գարնանային բույսը Խնկեղեգ բույսը
Լավդանոն բույսը Բանգի տերևները, կոկոնները
Կեչի սև տերևները, կոկոնները Անթառամ ծաղկաբույսը
Ալոճենի կարմիր ծաղիկները Տերեփուկ կապույտ ծաղիկները
Ջրառվույտ եռատերև տերևները Թթուհատի պտուղները
Ջրապղպեղ բույսը Մատիտեղ բուն բույսը
Իշառվույտ բույսը Խնկածաղիկ բույսը
Խմի արմատները Ձագախոտ բույսը
Ոջլախոտ բույսը Սրոհունդ բույսը
Անանուխ դաշտային բույսը Բռնչի սովորական պտուղները, կեղևը
Գազար սերմերը, արմատները Գիհի պալարապտուղները
Գլուխ սոխ սոխուկները Եղինջ տերևները
Լորենի սրտանման ծաղկաբույլը Խատուտիկ դեղատնային արմատները, բույսը
Խռնդատ ծաղկի գլուխները Կռատուկ արմատները
Կտավատխոտ սովորական բույսը Մոշ սովորական տերևները, պտուղները
Մորի անտառային պտուղները, տերևները Նեղտերևի բույսը
Ոսկեհազարուկ բույսը Ռոկեղ իսլանդական շերտերը
Սթեր տերևները Վաղենակ ծաղկաբույսը
Տատրակ ծաղիկները, տերևները
Օգոստոս
Քարխոտ դեղատնային արմատները Վահանապտեր կեղևը
Ստեպղին բույսը Ծտապաշար սովորական բույսը
Բանջարանոցային մաղադանոս բույսը, արմատները Տարկավան սովորական ծաղկաբույլը
Քաջվարդ արմատները Եղևին սիբիրյան բողբոջները
Գետնամուշկ գուրզանման բույսը, բեղմնիկը Եզան լեզու մեծ տերևները
Ափսինթ տերևները, բույսը Օշինդր սովորական բույսը
Առյուծագի բույսը Երիցուկ ծաղկաբույլերը
Սև հաղարջ պտուղները Սոճի անտառային բեղմնիկը, բողբոջները
Ականջաբուրդ բույսը Ուրց տարածվող բույսը
Քեմոն սովորական պտուղները Արջխաղող սովորական պտուղները
Հազարատերևուկ սովորական բույսը Մանուշակ բույսը
Ձիաձետ դաշտային բույսը Կծվիչ սովորական բույսը
Կատվալեզու եռաբաժան բույսը Թխենի սովորական պտուղները
Հապալասենի պտուղները Կանթեղախոտ մեծ բույսը
Մասրենի ծաղիկները, պտուղները Խոլորձ սոխուկները
Կուժկոտրուկ գարնանային բույսը Խնկեղեգ կեղևը, բույսը
Լավդանոն բույսը Անթառամ ծաղկաբույլը
Կատվախոտ դեղատնային արմատները, կեղևը Ալոճենի կարմիր ծաղիկները, պտուղները
Օգոստոս - սեպտեմբեր
Թթուհատի պտուղները Մատիտեղ բուն բույսը
Իշառվույտ բույսը Խնկածաղիկ բույսը
Խմի արմատները Ձագախոտ բույսը
Ոսկեհազարուկ բույսը Վաղենակ ծաղկաբույսը
Բռնչի սովորական արմատները, կեղևը Ապուզան նեղտերև բույսը
Սթեր եվրոպական տերևները Եղինջ տերևները
Հալևորուկ բույսը, արմատները Ռոկեղ իսլանդական շերտերը
Կռատուկ մեծ արմատները Սոխ սովորական սոխուկները
Մոշ սովորական պտուղները Գազար սերմերը, արմատապտուղը
Քարխոտ արմատները Խատուտիկ դեղատնային բույսը, արմատները
Վահանապտեր բույսը Մաղադանոս արմատները, բույսը
Տարկավան սովորական ծաղկաբույսը Քաջվարդ արմատները
Գետնամուշկ գուրզանման բեղմնիկը, բույսը Ոզան լեզու մեծ տերևները
Ափսինթ բույսը Երիցուկ սովորական ծաղկաբույլերը
Հապալասենի պտուղները Զարմանազան վերնարմատն արմատներով
Անտառային սոճի բեղմնիկը, բողբոջները Ականջաբուրդ բույսը
Ուրց սողացող բույսը Քեմոն տերևները
Արջխաղող սովորական բույսը Հազարատերևուկ սովորական բույսը
Մանուշակ եռագույն բույսը
Սեպտեմբեր - հոկտեմբեր
Ձիաձետ դաշտային բույսը Կծվիչ արմատները
Գայլուկ կոները Կատվալեզու բույսը
Թխենի սովորական պտուղները Հապալասենի պտուղները
Սխտոր սոխուկները Կանթեղախոտ մեծ բույսը
Խմի բույսը Վաղենակ դեղատնային ծաղկաբույլը
Բռնչի պտուղները, կեղևը Լոռամրգի պտուղները
Եղինջ տերևները Բեկտենի պտուղները
Մատնունի վերնարմատները Կռատուկ մեծ սոխուկները
Գիհի պալարապտուղները  
Հոկտեմբեր
Գազար սերմերը, արմատապտուղները Խատուտիկ դեղատնային արմատները
Լաստենի մոխրագույն բեղմնիկները Վահանապտեր արական վերնարմատները
Ծտապաշար սովորական բույսը Գնարբուկ գարնանային վերնարմատներն արմատներով
Բանջարանոցային մաղադանոս բույսը, արմատները Քաջվարդ կորագլուխ արմատները
Գետնամուշկ գուրզանման բեղմնիկը Եզան լեզու մեծ տերևները
Ափսինթ բույսը Երիցուկ ծաղկաբույլերը
Արոսի սովորական պտուղները Զարմանազան կապույտ վերնարմատներն արմատներով
Քեմոն սովորական բույսը Արջխաղող բույսը
Հազարատերևուկ բույսը Մանուշակ եռագույն բույսը
Ձիաձետ դաշտային բույսը
Հոկտեմբեր - նոյեմբեր
Կծվիչ սովորական արմատները Մասրենի պտուղները
Ավելուկ վերնարմատներն արմատներով Կատվախոտ դեղատնային վերնարմատներն արմատներով
Օձտակ վերնարմատները Խմի բույսը
Բռնչի սովորական պտուղներն ու կեղևը Լոռամրգի պտուղները
Յոթնտերևուկ վերնարմատը Գազար բանջարանոցային սերմերը, արմատապտուղները
Գիհի սովորական կոնապտուղները Խատուտիկ դեղատնային արմատները
Քարխոտ դեղատնային արմատները Լաստենի մոխրագույն կոները
Վահանապտեր արական վերնարմատները Գնարբուկ գարնանային վերնարմատներն արմատներով
Սեզ վերնարմատները Եզնարգել դաշտային արմատները
Արջխաղող սովորական տերևները Եղերդ վայրի արմատները
Ալոճենի պտուղները

Վերադառնալ գլխավոր էջ

Կարող եք բեռնավորել...
Տնային բժշկական տեղեկատու
ՙՏնային բժշկական տեղեկատու՚-ն կօգնի Ձեզ...
Բուժիչ սոխը
Սոխն արդյունավետ միջոց է մի շարք...
Մեղվաբուժության մթերքները
Մեղրը և մեղվաբուծության մյուս մթերքները...
Copyright © 2014 “Technopolis” Ltd. All rights reserved. Developed by Technopolis Soft Studio